I corona-tider fortjener frivillige en ekstra hyldest

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

Den 5. december er FN’s internationale frivilligdag, og jeg vil derfor gerne hylde alle de ildsjæle som yder en ekstra indsats for at give børn og unge et fællesskab i hverdagen. Hvad enten det er som træner, spejderleder eller noget tredje, skal du have en stor tak.

I disse COVID-19 tider er børn og unges fællesskab under ekstra pres. Restriktioner og frygt for smitte sætter begrænsninger på deres sociale relationer og risikerer at efterlade dem med stor ensomhed og usikkerhed.

Som sekretariatschef for foreningen Spejderne ved jeg, hvor store udfordringer COVID-19 har givet vores frivillige spejderledere og deres ønske om at give børn og unge de bedst mulige rammer til at udfolde sig i. Til trods for periodevise nedlukninger og restriktioner, så har vi oplevet et kæmpe engagement fra vores spejderledere og en lyst til at bevare forbindelsen og styrke fællesskabet. En indsats, der endda har medført en fremgang i antallet af spejdere på landsplan i indeværende år.

Til sommer vil Nordens største spejderlejr blive afholdt i Hedeland Naturpark med 40.000 deltagende børn og unge. Lejren er en tværkorpslig begivenhed, drevet af frivillige spejdere som begyndte planlægningsarbejdet for over to år siden. Planlægningen af en så stor lejr baseret på frivilliges engagement er under normale omstændigheder en stor præstation og fortjener en hyldest.

Under planlægningen af Spejdernes Lejr 2022, hvor der forventes 40.000 deltagende børn og unge, har der været holdt rigtigt mange online møder.

Denne gang har udfordringen været ekstra stor, med ugentlige digitale aftenmøder, hvor frivillige, som ikke har kendt hinanden på forhånd, har skulle diskutere komplekse løsninger. Corona-tiden har lært os alle, at online møder er effektivt, men fattigt i forhold til at bygge broer og bånd. Alligevel er vi i dag over 600 lejrfrivillige som knokler for at give børnene en uforglemmelig lejroplevelse i juli 2022, og jeg er sikker på, at vi, takket være de frivilliges ihærdige indsats, vil lykkes.

Derfor skal der lyde en stor tak til dig, der ufortrødent er fortsat med at gøre en positiv forskel for børn og unge i denne tid. Den entusiasme og engagement du viser, gør både en forskel her og nu og for fremtidens fællesskab.

Spejderhilsner

Annette Jorn

En kortere version af dette indlæg er blevet bragt som læserbrev i Berlingske Tidende. Det kan du læse i bunden af dette link