En stor tak til de frivillige som står bag Danmarks største børneevent

|

Kategorier

Spejdernes Lejr

Denne sommer fik 32.000 børn og unge sig en fantastisk spejderoplevelse som deltagere på Nordens største spejderlejr i Hedeland Naturpark. Lejren afholdes takket været tusindvis af frivilliges ekstraordinære indsats, hvoraf nogle har dedikeret hverdagsaftener og weekender i flere år på at planlægge lejren. Vi skylder at give dem en kæmpe tak for indsatsen, og som organisation arbejder vi på hele tiden at forbedre forholdende for vores uundværlige frivillige – og heldigvis viser denne lejrs frivilligevaluering, at vi er godt på vej, hvilket også allerede afspejles i tilmeldingen af frivillige til næste lejr.

En af de over 4.800 lejrfrivillige på Spejdernes Lejr 2022, der har brugt utallige aftener og weekender på at planlægge lejren, er Emma Klostergaard Christensen (f. 1999). Hun har som én af to områdechefer for Aktiviteter og events haft ansvaret for at udvikle sjove og lærerige aktiviteter for børn og unge på lejren. Siden slutningen af 2019 har hun, sammen med sit team af frivillige, dedikeret en stor del af sin fritid til at udvikle over én million aktivitetstimer fordelt på knap 300 forskellige aktiviteter til spejdere i alle aldre. Motivationen er fundet i at skabe sjove og lærerige aktiviteter for deltagerne, ligesom hun også selv er blevet udfordret ved at tage et så stort ansvar.

”Jeg synes det allervigtigste på en spejderlejr er alle de fede ting man laver på lejren. På Spejdernes Lejr kan alle få lov til at udleve deres allervildeste, allersjoveste og allerstørste aktivitetsdrømme. Det er jeg stolt over, at vi er lykkedes med, og så synes jeg, det er vildt fedt at udfordre mig selv ved at være områdechef på Nordens største spejderlejr,” fortæller hun.

Emma Klostergaard døber den ny Gislingebåd Imme Bifrost som blev bygget via aktiviteter på Spejdernes Lejr 2022. Foto: Jesper/SPEJDERNE

Emma deltog selv i lejren i 2012 og 2017 og her har hun fået nogle spejderoplevelser for livet. Minder, som hun ved at involvere sig i Spejdernes Lejr som frivillig håber på at kunne skabe for de mange nye spejdere, som deltager på lejren.

Styrket indsats for de frivillige

Emma er én af de 4.865 frivillige, der har været med til at planlægge Spejdernes Lejr i Hedeland Naturpark, og dermed også bygge en midlertidig by på størrelse med Næstved, planlægge forplejning og transport af de 32.000 deltagere, udvikle over én million aktivitetstimer og meget, meget mere. I alt brugte de mange frivillige minimum 600.000 timer på at planlægge, afvikle og rydde op efter lejren. Dertil kommer de cirka 4.000 spejderledere som under lejren er frivillige i spejdergrupperne og sørger for alt det praktiske i gruppens egen lille lejrområde.

”Vi lykkes kun med at afholde så stor en begivenhed for børn og unge takket være de mange ildsjæle, der brænder for at give spejderne en uforglemmelig oplevelse. Det er helt unikt, og vi kan ikke takke dem nok for deres indsats især til denne lejr, hvor fællesskabet undervejs har været udfordret af Covid-19” fortæller Annette Jorn, sekretariatschef for foreningen Spejderne. Et sekretariat, der under lejren bestod af fire ansatte.

I år var det tredje gang, at Spejdernes Lejr blev afholdt, og baseret på erfaringerne fra tidligere lejre (i 2012 og 2017) var der en øget fokus på at skabe bedre rammer for de frivilliges indsats. Blandt andet har lejrens ledelseshensigt arbejdet ud fra princippet om, at beslutningerne skulle træffes så tæt på dem som udfører indsatsen som muligt, ligesom ét af de seks hovedområder i lejrorganisationen var dedikeret til at skabe en bedre oplevelse for de mange frivillige.

De frivillige på Spejdernes Lejr bygger en midlertidig by på størrelse med Næstved, ligesom der også altid er et beredskab klar. Foto: Jakob Skipper / SPEJDERNE

Positiv frivilligevaluering af lejren

For at sikre os, at vi som organisation hele tiden udvikler os og bliver bedre til at skabe rammene for vores frivillige, har vi også denne gang lavet en evaluering målrettet frivillige – som over tusinde frivillige har besvaret.

Her viser svarene blandt andet; at 75% har følt sig anerkendt som frivillig, 90% var tilfredse med det job som de har udførte og 85% havde fundet det sjovt og udviklende at være frivillig. Dog følte omkring 70% også, at der ikke var nok tid til at udføre deres opgaver, ligesom 24% ikke havde mulighed for at deltage i events og arrangementer. Derudover havde 36% svært ved at tilmelde sig frivilligopgaven og 33% oplevede problemer med tilmeldingen til lejren.

Baseret på tilbagemeldingerne har vi igangsat en række initiativer for at skabe en endnu bedre oplevelse til fremtidige lejre. Blandt andet har vi allerede nedsat et IT-udvalg af frivillige, der skal gennemtænke vores mange IT-løsninger på tværs af områder og lejre. Ligesom vi arbejder aktivt med at blive bedre til at definere en opgaves omfang og matche dette med de frivilliges muligheder.

Alt i alt har 59% af de frivillige svaret 6 eller højere (fra en skala fra 1-10) på spørgsmålet; Hvor sandsynligt er det, at du vil deltage i planlægningen af næste Spejdernes Lejr.

Find hele evalueringsanalysen her

Bliv en del af fællesskabet

Hvad enten du vil give de næste spejdere en fantastisk lejroplevelse, udfordre dine egne evner eller ’bare’ være en del af vores stærke fællesskab og udvikle dit netværk, så kan du allerede nu melde dig som frivillig til Spejdernes Lejr 2026.

Skriv en e-mail til sl@spejderne.dk med dit fulde navn, kontaktoplysninger (også telefonnummer), samt eventuelt hvad du kunne tænke dig at lave og hvilke erfaringer du eventuelt vil kunne bidrage med. Så kontakter vi dig, når lejrorganisationen til Spejdernes Lejr er i gang igen. Formentligt i løbet af 2024.

De frivillige der havde hjulpet med at bygge lejrens paraplyallé på Spejdertorvet på Spejdernes Lejr 2022. Foto: Gustav Holm Hedegaard/SPEJDERNE