Ofte stillede spørgsmål til Fremtidens Spejderhytte

|

Kategorier

Fremtidens Spejderhytte
|

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Projektet bidrager bl.a. med at udvikle en bæredygtig og funktionel spejderhytte, som uddeles til omkring 25 udvalgte lokalforeninger. Læs mere om projektet her

Nedenfor kan du finde de oftest stillede spørgsmål til Fremtidens Spejderhytter:

Hvor stor er den nye hytte/kredshus, og hvad indeholder den?

– Det er ikke fastlagt, hvor stor den nye hytte bliver. Da hyttens størrelse er af betydning for prisen, er ambitionen at producere en mindre hytte, så det er muligt at levere flest mulige hytter til lokalforeninger.

Vil der være forskel på størrelse i forhold til antal medlemmer?

– Der produceres én hytte, som ikke varierer i størrelse.

Hvilken størrelse grupper har I som målgruppe?

– Det er ikke afgørende, hvor stor gruppen er. Det væsentlige er, om I kan se jer selv i en mindre hytte.

Hvor stor egenfinansiering vil der være i forhold til etablering af hytten/kredshuset?

– Der er en forventning om, at den lokale forening bidrager med nedrivning og bortskaffelse af en eventuel eksisterende hytte, rydning af grund for eventuel beplantning og træer samt sikrer at de nødvendige forsyningsforhold er til stede på grunden.

Gives der tilskud til eventuel byggemodning eller til etablering af for eksempel fjernvarme, kloak, eller kommunevand?

– Den lokale forening skal selv sørge for, at de nødvendige forsyningsforhold er til stede på grunden.

Hvor mange hytter/kredshuse forventer I der bliver uddelt?

– Forventningen er at uddele ca. 25 hytter.

Hvordan ser den geografiske spredning ud?

– Forventningen er, at der kan uddeles hytter rundt i hele landet.

Hvordan bliver der arbejdet med bæredygtighed i den nye hytte/kredshus?

– Der beskrives forventninger til arkitekternes arbejde med bæredygtighed, det kan fx være materialevalg, vedligehold og energikilder.

Hvilke krav er der i forhold til drift og vedligehold af hytterne/kredshusene?

– Målsætningen er en hytte med mindst mulig vedligehold og minimale driftsudgifter.

Hvem har rettighederne til hytten/kredshuset – kan man videreudvikle den, hvis man har andre behov?

– Det er endnu ikke afklaret.

Er der specifikke krav til den grund, man skal have for at komme i betragtning?

– Der skal kunne opnås en byggetilladelse. Grundens skal ryddes, og der skal være adgang til kloak, vand, varme og el i relevant omfang.

Hvordan ser I på forskellige behov – afhængigt af om man er en gruppe der ligger centralt i bymiljø kontra på en bar mark?

– Det er ambitionen, at hytten kan palceres både i bymiljø og på bar mark. Der involveres spejdere/FDF fra forskellige typer af grupper på tværs af landet.

Hvornår åbnes der for ansøgninger?

– Forventes efterår 2023.

Hvordan er processen for arkitektkonkurrencen?

– Fire tegnestuer er blevet prækvalificeret og har den 31. marts 2023 modtaget konkurrencematerialet. Tegnestuernes forslag bliver afleveret anonymt i juni. Vinderen forventes at blive offentliggjort i slutningen af juni. Læs mere i konkurrencematerialet her

Kommunen ejer grunden, kan vi søge om en ny hytte/kredshus?

– Ja, der kan søges om en ny hytte, hvis der er en længerevarende brugsaftale på kommunal grund. Det skal oplyses, hvordan den gældende brugsaftale er.

Vi har allerede fået tegnet en ny hytte/kredshus, kan vi søge?

– Nej, der kan kun søges til renovering eller den nye hytte, som udvikles i projektet.

Vi har en fælles hytte med andre spejdere/FDF-kredse, kan vi søge?

– Ja, det er ikke noget problem, at der er flere grupper/kredse som bruger hytten – tværtimod. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af hytten.

Vi har en fælles hytte/kredshus med en anden organisation, kan vi søge?

– Ja, det er ikke noget problem, at der er flere brugere. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af

Læs mere om projektet her