Ofte stillede spørgsmål til Fremtidens Spejderhytte

|

Kategorier

Fremtidens Spejderhytte
|

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Projektet bidrager bl.a. med at udvikle en bæredygtig og funktionel spejderhytte, som uddeles til op til 25 udvalgte lokalforeninger. Læs mere om projektet her

Nedenfor kan du finde de oftest stillede spørgsmål til Fremtidens Spejderhytter:

Hvad kan søges?

– Der kan søges om at modtage et eksemplar af Fremtidens Spejderhytte, der doneres fra Den A. P. Møllerske Støttefond. Hytten er en mindre facilitet, der er udviklet for at understøtte udeliv og udeaktiviteter ifm. lokale spejder- og FDF-foreningers børne- og ungeaktiviteter. Hytten er et bæredygtigt alternativ til større hytter, og er et resultatet en af en arkitektkonkurrence samt en brugerinddragelsesproces.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

– Fristen for ansøgninger er søndag den 18. februar 2024. Kontakt projektkonsulent Ida Rasmussen på ida.rasmussen@spejderne.dk, så bliver I hjulpet videre i ansøgningsprocessen. I kan også se denne video fra et webinar om Fremtidens Spejderhytte som blev afholdt den 28. november 2023.

Hvem kan søge om en af de nye hytter?

– Ansøger er en eller flere samarbejdende lokale spejder- eller FDF-foreninger, som:

 •  Har et konkret behov for at erstatte eksisterende nedslidte faciliteter eller mangler faciliteter til faste ugentlige aktiviteter til foreningens børne- og ungeaktiviteter.
 • Har mulighed for at bygge en ny hytte/kredshus på en velegnet grund med forsyningstilslutning til el, vand og bortledning af spildevand. Grunden skal være ejet af foreningen selv eller være lejet med en uopsigelig brugsaftale af længere varighed.

Hvilken størrelse grupper har I som målgruppe?

– Det er ikke afgørende, hvor stor gruppen er. Det væsentlige er, om I kan se jer selv i en mindre hytte. Der produceres én hytte, som ikke varierer i størrelse.

Vi har en fælles hytte med andre spejdere/FDF-kredse, kan vi søge?

– Ja, det er ikke noget problem, at der er flere grupper/kredse som bruger hytten – tværtimod. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af hytten.

Hvor stor er den nye hytte/kredshus, og hvad indeholder den?

– Hytten har en grundplan på 65,5 m3 og indeholder et fælleslokale med tékøkken, et handicaptoilet, et opvarmet samt et uisoleret depot. Derudover er der overdækket terrasse. Se tegninger af den nye hytte her

Hvor stor egenfinansiering vil der være i forhold til etablering af hytten/kredshuset?

– Den lokale spejder- eller FDF-forening har som ansvar at løse følgende opgaver på forsvarlig og sikker vis enten vha. frivillig arbejdskraft eller ved at finansiere ekstern hjælp til at løse opgaven:

 • Rydning af grund i nødvendigt omfang samt rydning af tilkørselsvej og byggepladsareal
 • Nedrivning af evt. eksisterende bygninger samt miljøundersøgelser og bortskaffelse af affald
 • Reetablering af udearealer på grunden efter endt byggeri m.v.
 • Overholdelse af myndighedskrav ifm. udvendig belysning, parkering, regnvand m.v.
 • Egenfinansiering til forsyningstilslutning til el, vand og bortledning af spildevand.

Derudover skal en eller flere nøglepersoner indgå i dialog og samarbejde med Fonden m.fl. gennem alle byggeriets faser herunder være behjælpelig med diverse oplysninger ifm. byggesagsandragende

Gives der tilskud til eventuel byggemodning eller til etablering af for eksempel fjernvarme, kloak, eller kommunevand?

– Den lokale forening skal selv sørge for, at de nødvendige forsyningsforhold er til stede på grunden.

Er der andet, der ikke indgår i bevillingen?

– Der indgår blandt andet ikke:
 • Løst og fast inventar
 • Belysning inde og ude
 • Hårde hvidevarer
 • Skiltning

Hvordan ser tidsplanen ud?

 • November 2023: Offentliggørelse af Fremtidens spejderhytte
 • November 2023-januar 2024: Dialog med interesserede
 • December 2023-februar 2024: Ansøgningsrunde med deadline 18. februar 2024
 • Februar – Juni/Juli 2024: Dialog, besigtigelse og behandling af indkomne ansøgninger
 • Juni/Juli 2024: Offentliggørelse af tildelinger

Hvor mange hytter/kredshuse forventer I der bliver uddelt?

– Forventningen er at uddele op til 25 hytter.

Hvordan ser den geografiske spredning ud?

– Forventningen er, at der kan uddeles hytter rundt i hele landet.

Hvordan bliver der arbejdet med bæredygtighed i den nye hytte/kredshus?

– Ambitionen har været at skabe en så bæredygtig hytte som muligt ift til både klima og miljø, og sociale og økonomiske parametre, hvilket har indflydelse på blandt andet materialevalg (primært træ), vedligehold og opvarmning via en varmepumpe, som er tilkoblet central strøm.

Hvilke krav er der i forhold til drift og vedligehold af hytterne/kredshusene?

– Målsætningen er en hytte med mindst mulig vedligehold og minimale driftsudgifter.

Hvem har rettighederne til hytten/kredshuset – kan man videreudvikle den, hvis man har andre behov?

– Det er endnu ikke afklaret.

Er der specifikke krav til den grund, man skal have for at komme i betragtning?

– Der skal kunne opnås en byggetilladelse. Grundens skal ryddes, og der skal være adgang til kloak, vand, varme og el i relevant omfang.

Kommunen ejer grunden, kan vi søge om en ny hytte/kredshus?

– Ja, der kan søges om en ny hytte, hvis der er en længerevarende brugsaftale på kommunal grund. Det skal oplyses, hvordan den gældende brugsaftale er.

Hvordan ser I på forskellige behov – afhængigt af om man er en gruppe der ligger centralt i bymiljø kontra på en bar mark?

– Hytten kan placeres både i bymiljø og på bar mark. I udviklingsprocessen er der blevet involveret spejdere/FDF fra forskellige typer af grupper på tværs af landet.

Hvordan har processen for arkitektkonkurrencen været?

– Fire tegnestuer blev prækvalificeret og modtog den 31. marts 2023 konkurrencematerialet. Tegnestuernes afleverede anonymt deres forslag i juni 2023. Vinderen blev valgt af en bedømmelseskomité bestående af Mads Lebech, Direktør, Den A.P. Møllerske Støttefond, Ole Buch Rahbek, Generalsekretær KFUM-Spejderne, Morten Gade, Generalsekretær Det Danske Spejderkorps, Jakob Harbo Kastrup, Generalsekretær FDF, Helle Hende Stærmose, Generalsekretær De grønne pigespejdere, Michael Jonsen, arkitekt, fondsrådgiver, Den A.P. Møllerske Støttefond, Trine Louise Lehmann, fondsrådgiver, Den A.P. Møllerske Støttefond, Ebbe Wæhrens, arkitekt Maa, partner, BBP og Mathilde Petri, arkitekt Maa, egen tegnestue. Vinderen blev offentliggjort i november 2023. Læs mere i konkurrencematerialet her

Vi har allerede fået tegnet en ny hytte/kredshus, kan vi søge?

– Nej, der kan kun søges til renovering eller den nye hytte, som udvikles i projektet.

Vi ønsker at søge om en af de nye hytter, hvad gør vi?

– Kontakt projektkonsulent Ida Rasmussen, ida.rasmussen@spejderne.dk, så bliver I hjulpet videre i ansøgningsprocessen.

Læs mere om projektet her