Den A.P. Møllerske Støttefond har i alt bevilget 140 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Projektet udvikles og udføres i tæt samarbejde mellem Fonden, spejderne og FDF.

Om projektet

Rundt i landet står i omegnen af 1.200 hytter og kredshuse, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller FDF-kreds. Mange af dem er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

Projektet består af to større initiativer, dels skal der udvikles en miljøvenlig og funktionel spejderhytte, målrettet de lokale foreninger, hvis spejderhytte eller kredshus ikke kan reddes, dels er der oprettet en pulje til bæredygtig renovering af udvalgte eksisterende hytter og kredshuse.

En miljøvenlig og funktionel hytte

Vores hytter og kredshuse har en helt central funktion som mødested og base for ugentlige aktiviteter for børn, unge og frivillige. Der er stigende interesse for det aktive udendørsliv for børn og unge, og med projektet samarbejdes på tværs af spejderne og FDF om at udvikle en miljøvenlig og funktionel hytte af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri.

Spejderne og FDF-foreninger som til dagligt benytter hytter og kredshuse i hele landet er blevet inviteret ind i processen, hvor der er blevet indsamlet gode idéer og input til hvad fremtidens spejderhytter og kredshuse skal kunne. De mange input har været udgangspunktet for en arkitektkonkurrence, hvor der ud af 62 tegnestuer, blev udvalgt fire, der tog udfordringen op og kom med deres bud på fremtidens hytte.

Fremtidens Spejderhytte

Vinderforslaget er designet af LETH & GORI A/S, med Rønnow Arkitekter A/S og VEGA Landskab. Med Leth & Goris forslag til fremtidens spejderhytte nytænkes den klassiske spejderhytte i både form og funktion. Hytten åbner sig mod omgivelserne, trækker naturen ind og inviterer hyttens brugere til at være udenfor. Hytten, der primært er bygget af træ, er kompakt og rummer de mest nødvendige basisfunktioner for en spejderforening. Se vinderhyttens design her

Vinderforslaget vil blive produceret og uddelt til lokale foreninger, som bliver udvalgt på baggrund af ansøgninger til fonden. Den lokale forening, som modtager en hytte, skal bidrage med ressourcer i form af f.eks. økonomi, frivillige arbejdstimer, ejerskab og engagement. Ansøgningsfristen er overstået. Vi forventer at offentliggøre, hvilke foreninger, som har fået tildelt Fremtidens Spejderhytte, efter sommerferien 2024.

Den 28. november blev der afholdt et webinar om Fremtidens Spejderhytte, hvor interesserede foreninger kunne høre mere om tankerne bag designet og ansøgningsprocessen. Se præsentationen af arkitekten Karsten Gori nedenfor;

Renoveringspulje til bæredygtig renovering

Puljen kunne søges af lokalforeninger fra spejderne eller FDF til bæredygtig renovering af spejderhytter og kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmulighederne.

Puljen har haft to ansøgningsrunder i 2023, og administreres af Den A.P. Møllerske Støttefond. I alt har 227 foreninger ansøgt om at få støtte til deres renoveringer af hytter og kredshuse, og af disse har 68 foreninger fået støtte til at lave bæredygtige renoveringer af deres hytter eller kredshuse.

Du kan læse mere om, hvilke projekter som har fået støtte og hvordan fordelingen har været på tværs af samarbejdspartnerne her

Mere information

Send en mail til ida.rasmussen@spejderne.dk, hvis du har spørgsmål om projektet.

Samarbejdspartnere

Initiativerne er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og inkluderer foreningen Spejderne og deres fem medlemskorps (Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig) samt Frivilligt- Drenge og Pige-Forbund, FDF.