Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Projektet udvikles og udføres i tæt samarbejde mellem Fonden, spejderne og FDF.

Om projektet

Rundt i landet står i omegnen af 2000 hytter og kredshuse, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller FDF-kreds. Mange af dem er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

Projektet består af to større initiativer, dels skal der udvikles en bæredygtig og funktionel spejderhytte, som uddeles til omkring 25 udvalgte lokalforeninger, dels er der oprettet en pulje til bæredygtig renovering af udvalgte eksisterende hytter og kredshuse.

Foto: Mathilde Louise Pedersen / Spejderne

En bæredygtig og funktionel hytte

Vores hytter og kredshuse har en helt central funktion som mødested og base for ugentlige aktiviteter for børn, unge og frivillige. Der er stigende interesse for det aktive udendørsliv for børn og unge, og med projektet samarbejdes på tværs af spejderne og FDF om at udvikle en bæredygtig og funktionel hytte af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri.

Ambitionen er at skabe et bud på fremtidens hytter og kredshuse i mindre skala, hvor hovedformålet er at inspirere til at være aktiv i det fri. Derudover er ambitionen, at hytten skal være i en prisklasse, hvor flere mindre foreninger også kan være med, hvis de i de kommende år skal bygge nyt.

Spejderne og FDF-foreninger som til dagligt benytter hytter og kredshuse i hele landet inviteres ind i processen, hvor der indsamles gode idéer og input til hvad fremtidens spejderhytter og kredshuse skal kunne.
De mange input vil være udgangspunktet for en arkitektkonkurrence, hvor 3-5 tegnestuer tager udfordringen op og kommer med deres bud på fremtidens hytte.

Håbet er, at der skabes en ny hytte, som er funktionel, bæredygtig og fremstår som et ikonisk byggeri i mindre skala.
Vinderforslaget vil efterfølgende blive produceret og uddelt til omkring 25 lokale foreninger, som bliver udvalgt på baggrund af ansøgninger til fonden. Den lokale forening, som modtager en hytte, skal bidrage med ressourcer i form af f.eks. økonomi, frivillige arbejdstimer, ejerskab og engagement, som beskrives nærmere i løbet af processen.

Renoveringspulje til bæredygtig renovering

Kan søges af lokalforeninger fra spejderne eller FDF til bæredygtig renovering af spejderhytter og kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmulighederne.

Ansøgere er lokalforeninger, som ejer en spejderhytte/kredshus på enten egen eller kommunal grund.

Puljen administreres af Den A.P. Møllerske Støttefond, og ansøgninger sendes via et særligt ansøgningsskema, som er tilgængeligt fra Fondens hjemmeside fra januar 2023. Der vil være to ansøgningsrunder til Fonden. Første runde er fra januar til april 2023.

Alle ansøgninger vurderes af Fonden, og eventuelle bevillinger bliver meddelt af Fonden direkte til ansøgeren.

Mere information

Spejderne og FDF vil løbende informere på sociale medier m.v. om projektets udvikling og ansøgningsfrister.
Send en mail til Sofie.sjoblom@spejderne.dk, hvis du vil holdes opdateret om frister og yderligere information om renoveringspuljen.

Send en mail til sofie.sjoblom@spejderne.dk, hvis du vil holdes opdateret om frister og yderligere information om en ny bæredygtig spejderhytte.

Tirsdag den 29. november og mandag den 5. december fra 19:30 til 20:30 vil der desuden blive afholdt et webinar, hvor det vil være muligt at komme med inputs til fremtidens spejderhytter og kredshuse. Skriv dig op til et af de to webinarer her

Ofte stillede spørgsmål

Vedrørende renoveringspuljen:

 • Hvornår åbner puljen?

  Puljen kan i første runde ansøges fra januar med frist i april. De endelige datoer er endnu ikke meldt ud.

 • Hvad skal ansøgningen indeholde?

  Ansøgningen skal indeholde en række oplysninger om spejdergruppen/kredsen og hytten/kredshuset. De konkrete oplysninger som efterspørges ifm. ansøgningen vil fremgå af hjemmesiden i løbet af december.

 • Må Spejdercentre søge renoveringspuljen?

  Nej, puljen er forbeholdt lokale spejderhytter/kredshuse, som anvendes til ugentlige aktiviteter.

 • Kan renoveringspuljen søges til at bygge et nyt lokale til opbevaring?

  Der kan søges til bæredygtig renovering af spejderhytter/kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmuligheder, og der skal redegøres herfor i den konkrete ansøgning. Det vil i sidste ende være Fondens vurdering.

 • Vi mangler plads, kan vi søge til at udvide vores eksisterende hytte?

  Nej, renoveringspuljen er til bæredygtig renovering og ikke til tilbygninger m.v.

 • Er solceller/nyt gulv/en tilbygning inden for puljen?

  Der kan søges til bæredygtig renovering af spejderhytter og kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmuligheder, og der skal redegøres herfor i den konkrete ansøgning. Det vil i sidste ende være Fondens vurdering.

 • Hvad hvis vi lejer vores hytte hos xxx?

  Spejderhytten eller kredshuset skal være ejet af foreningen selv.

 • Hvad hvis vi bor i en kommunal hytte, men har lejet den for en 20-årig periode og selv har vedligeholdet?

  Spejderhytten eller kredshuset skal være ejet af foreningen selv.

 • Du siger noget om en Tilstandsrapport – hvilke krav er der til sådan en?

  Hvis der ansøges for over 100.000 kr. skal være vedlagt en Tilstandsrapport som bilag i ansøgningen. Denne skal være udarbejdet af en byggesagskyndig.

Ofte stillede spørgsmål vedrørende Fremtidens spejderhytte

 • Kommunen ejer grunden, kan vi søge om en ny hytte?

  Ja, der kan søges om en ny hytte, hvis der er en længerevarende brugsaftale på kommunal grund. Det skal oplyses, hvordan den gældende brugsaftale er.

 • Vi har allerede fået tegnet en ny hytte, kan vi søge?

  Nej, der kan kun søges til renovering eller den nye hytte, som udvikles i projektet.

 • Vi har en fælles hytte med andre spejdere/FDF-kredse, kan vi søge?

  Ja, det er ikke noget problem, at der er flere grupper/kredse som bruger hytten – tværtimod. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af hytten.

 • Vi har en fælles hytte med en anden organisation, kan vi søge?

  Ja, det er ikke noget problem, at der er flere brugere. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af hytten.

Samarbejdspartnere

Initiativerne er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og inkluderer foreningen Spejderne og deres fem medlemskorps: Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig samt Frivilligt- Dreng og Pige-Forbund, FDF.