Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Projektet udvikles og udføres i tæt samarbejde mellem Fonden, spejderne og FDF.

Om projektet

Rundt i landet står i omegnen af 2000 hytter og kredshuse, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller FDF-kreds. Mange af dem er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

Projektet består af to større initiativer, dels skal der udvikles en bæredygtig og funktionel spejderhytte, som uddeles til omkring 25 udvalgte lokalforeninger, dels er der oprettet en pulje til bæredygtig renovering af udvalgte eksisterende hytter og kredshuse.

Foto: Mathilde Louise Pedersen / Spejderne

En bæredygtig og funktionel hytte

Vores hytter og kredshuse har en helt central funktion som mødested og base for ugentlige aktiviteter for børn, unge og frivillige. Der er stigende interesse for det aktive udendørsliv for børn og unge, og med projektet samarbejdes på tværs af spejderne og FDF om at udvikle en bæredygtig og funktionel hytte af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri.

Ambitionen er at skabe et bud på fremtidens hytter og kredshuse i mindre skala, hvor hovedformålet er at inspirere til at være aktiv i det fri. Derudover er ambitionen, at hytten skal være i en prisklasse, hvor flere mindre foreninger også kan være med, hvis de i de kommende år skal bygge nyt.

Spejderne og FDF-foreninger som til dagligt benytter hytter og kredshuse i hele landet inviteres ind i processen, hvor der indsamles gode idéer og input til hvad fremtidens spejderhytter og kredshuse skal kunne.
De mange input vil være udgangspunktet for en arkitektkonkurrence, hvor 4 tegnestuer tager udfordringen op og kommer med deres bud på fremtidens hytte.

Håbet er, at der skabes en ny hytte, som er funktionel, bæredygtig og fremstår som et ikonisk byggeri i mindre skala.
Vinderforslaget vil efterfølgende blive produceret og uddelt til omkring 25 lokale foreninger, som bliver udvalgt på baggrund af ansøgninger til fonden. Den lokale forening, som modtager en hytte, skal bidrage med ressourcer i form af f.eks. økonomi, frivillige arbejdstimer, ejerskab og engagement, som beskrives nærmere i løbet af processen.

Den 31. marts 2023 blev konkurrencematerialet fra den A.P. Møllerske Støttefond offentliggjort, og de følgende fire, prækvalificerede , tegnestuer byder ind på fremtidens, bæredygtige hytte:

Tegnestuernes forslag bliver afleveret anonymt den 15. juni og vil blive vurderet ud fra følgende kriterier: Arkitektonisk kvalitet og den nytænkte idé. Opfyldelse af de beskrevne krav og ønsker til funktioner. Bæredygtighed. Samt Bygbarhed ift. præfabrikation of modulbyggeri.

Derudover vil det være et konkurrenceparameter, at den foreslåede spejderfacilitet er i et prisleje, der gør det muligt at producere flest mulige hytter – dog minimum 25 hytter.

Læs hele konkurrenceprogrammet her

Læs de oftest stillede spørgsmål fra lokale foreninger om projektet her

Renoveringspulje til bæredygtig renovering

Kan søges af lokalforeninger fra spejderne eller FDF til bæredygtig renovering af spejderhytter og kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmulighederne.

Ansøgere er lokalforeninger, som ejer en spejderhytte/kredshus på enten egen eller kommunal grund.

Puljen administreres af Den A.P. Møllerske Støttefond, og ansøgninger sendes via et særligt ansøgningsskema, som er tilgængeligt fra Fondens hjemmeside fra januar 2023. Der vil være to ansøgningsrunder til Fonden. Første runde er fra januar til 30. april 2023.

Alle ansøgninger vurderes af Fonden, og eventuelle bevillinger bliver meddelt af Fonden direkte til ansøgeren.

Læs de oftest stillede spørgsmål fra lokale foreningen om renoveringspuljen her

Mere information

Spejderne og FDF vil løbende informere på sociale medier m.v. om projektets udvikling og ansøgningsfrister.
Send en mail til Sofie.sjoblom@spejderne.dk, hvis du vil holdes opdateret om frister og yderligere information om renoveringspuljen.

Send en mail til sofie.sjoblom@spejderne.dk, hvis du vil holdes opdateret om frister og yderligere information om en ny bæredygtig spejderhytte.

Samarbejdspartnere

Initiativerne er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og inkluderer foreningen Spejderne og deres fem medlemskorps: Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig samt Frivilligt- Drenge og Pige-Forbund, FDF.