Ofte stillede spørgsmål til Renoveringspuljen

|

Kategorier

Fremtidens spejderhytte
|

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Projektet bidrager bl.a. med at støtte bæredygtige renoveringer af eksisterende spejderhytter/kredshuse. Læs mere om projektet her

Der er nu lukket for ansøgninger, men hvis man allerede har søgt Renoveringspuljens anden runde, så kan gruppen forvente svar i midten af december.

Nedenfor kan du finde de oftest stillede spørgsmål til Renoveringspuljen:

Hvornår åbner Renoveringspuljen?

– Puljen er lukket for ansøgninger. Sidste frist var den 17. september 2023.

Hvem kan søge Renoveringspuljen?

– Puljen kan søges af lokale spejder- og FDF-foreninger, der ønsker at renovere deres egen spejderhytte/kredshus og dermed forlænge levetiden og/eller forbedre anvendelsesmulighederne.

Hvad hvis vi lejer vores hytte/kredshus hos x eller bor i en kommunal hytte/kredshus men selv står for vedligeholdelse?

– Spejderhytten eller kredshuset skal være ejet af foreningen selv.

Må spejdercentre og weekendhytter søge Renoveringspuljen?

– Nej, puljen er forbeholdt lokale spejderhytter/kredshuse, som anvendes til ugentlige aktiviteter.

Hvad kan der søges til?

– Der kan søges til bæredygtig renovering af spejderhytter/kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid , og der skal redegøres herfor i den konkrete ansøgning. Det vil i sidste ende være Fondens vurdering.

Hvad kan der IKKE søges til?

– Der kan ikke søges til tilbygninger, eller til renovering af bålhytter, annekser eller lignende. Der kan heller ikke søges til indvendig renovering, som for eksempel et nyt køkken.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

– Ansøgningen skal indeholde en række oplysninger om den lokale forening og hytten/kredshuset. De konkrete oplysninger som efterspørges ifm. ansøgningen vil fremgå på hjemmesiden og via ansøgningsskemaet.

Hvilke bilag skal medsendes en ansøgning?

– Der skal vedlægges en række bilag som dokumentation bl.a. billedokumentation af både det, der skal renoveres, og af hytten/huset generelt både inde og ude, budget, tidsplan, tilbud/plan for renoveringen, årsregnskab med videre. For ansøgninger over 100.000 kr. skal vedlægges en byggeteknisk gennemgang af bygning til fritidsformål. Gennemgangen skal omfatte hele bygningen og skal udarbejdes af en byggesagkyndig.
Se ansøgningsskemaet her

Hvad er en byggeteknisk gennemgang og hvem laver den?

Kravet om en byggeteknisk gennemgang af jeres hytte er nødvendigt, hvis I søger renoveringsstøtte for over 100.000 kroner. En byggeteknisk gennemgang for bygninger til fritidsformål (som spejderhytter/kredshuse) udføres af en autoriseret byggesagkyndig, der besøger bygningen og gennemgår den (det tager typisk et par timer). Herefter udarbejder den byggesagkyndige en rapport som medsendes ansøgningen. En autoriseret byggesagkyndig tager typisk omkring 5.000 kroner for udarbejdelsen af denne rapport.
Den byggetekniske gennemgang giver jer en grundlæggende viden om hyttens stand, og den kan derfor være et brugbart redskab for jer ift. fremtidige istandsættelser af hytten. Rapporten viser, hvor behovet for istandsættelse er størst, og kan altså være til nytte uanset, om I er heldige at få støtte fra puljen eller ej.

Læs mere om projektet her

Har du yderligere spørgsmål? Så kontakt projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom på mail: sofie.sjoblom@spejderne.dk eller tlf: 2222 9429

Denne side blev senest opdateret 12. oktober 2023