Lejrhjælpere med udviklingshandicap bidrog til at skabe fantastisk lejr

Cirka 60 unge og voksne med udviklingshandicap deltog i et pilotprojekt på Spejdernes Lejr 2022 som lejrhjælpere. Projektet er nu blevet evalueret, og lejrhjælperne havde en god oplevelse og bidrog samtidig til at give de 32.000 deltagere en bedre lejroplevelse.

Med støtte fra Augustinus Fonden har ’Projekt Lejrhjælper’ lavet en Erfaringsrapport for at evaluere pilotprojektet, som inviterede cirka 60 unge og voksne med udviklingshandicap ud på Nordens største spejderlejr som lejrhjælpere. Her bidrog de med at løse forskellige (ofte) praktiske opgaver, som for eksempel at feje gulv, oprydning, sortering af værktøj og materialer samt opgaver relateret til madlavning.

”Det at føle sig meningsfuld og som en del af et fællesskab gør virkelig meget. Der er en af dem, der er svær at få op om morgenen, der bare var super klar og han havde slet ikke tid til at spise frokost,” fortæller en repræsentant fra Roskilde Kommune som bidrog til projektet.

En god oplevelse for lejrhjælperne

Erfaringsrapporten inkluderer interviews med lejrhjælpere, frivillige fra lejrledelsen, kommuner med flere, og tilkendegivelserne er overvejende positive. Størstedelen af lejrhjælperne selv svarede, at de har haft en god oplevelse på Spejdernes Lejr 2022. Således svarede 14 ud af 16 af de interviewede lejrhjælpere, at de enten meget eller lidt gerne ville være lejrhjælper igen, mens ingen var negativt stemt.

Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune, er målrettet voksne med særlige behov, som funktionsnedsættelser enten grundet handicap eller psykisk sårbarhed, besluttede at flytte hele deres virksomhed fysisk ud på Spejdernes Lejr 2022 for at være en integreret del af lejren. Du kan se deres oplevelser fra lejren i videoen nedenfor.

Erfaringer skal bruges til at give frivilligoplevelser til flere

Det langsigtede perspektiv for Projekt Lejrhjælper er, at, baseret på erfaringerne på Spejdernes Lejr 2022, der igangsættes et forsøgs-og udviklingsarbejde, så unge og voksne med udviklingshandicap, fysisk handicap samt unge og voksne med lettere psykiske udfordringer, fremover reelt vil kunne overveje og vælge at lade spejderbevægelsen være en ramme for deres fritidsaktivitet. Og dermed at spejderbevægelsen i Danmark er med til at åbne en del af civilsamfundet for en gruppe af medborgere, som på grund af deres handicap, har svært ved at finde fodfæste og fritidsaktivitet ”ude i samfundet”.

Du kan læse hele Erfaringsrapporten her