5 tips til at søge Renoveringspuljen

|

Kategorier

Fremtidens spejderhytte

Går din forening og overvejer at søge om midler fra Renoveringspuljen i Den A.P. Møllerske Støttefond inden ansøgningsfristen den 17. september? Så læs med her, hvor vi giver fem gode råd til at søge om midler fra puljen.

Hvis jeres forening har en hytte eller kredshus som trænger til en renovering, der kan forlænge hyttens levetid, så læs med her og se, om jeres forening kan få succes med at søge Renoveringspuljen om støtte.

5 gode råd til din ansøgning

  • Tænk over (og beskriv) ansøgningens helhed og reflekter over renoveringens bæredygtige element. Har I fx overvejet om en reparation kan få jer i mål eller er det nødvendigt med en udskiftning? Hvordan vil renoveringen gavne jeres forenings fremtidige arbejde?
  • Renoveringen skal som udgangspunkt foregå på bygningens ydre skal. Det vil sige fx et utæt tag, efterisolering af vægge osv. Indvendig renovering af fx køkkenet eller en ny planløsning betragtes ikke i sig selv som bæredygtig renovering man kan få tildelt midler fra puljen til.
  • Husk ordentlig billededokumentation! Tag et billede af de steder som skal renoveres, så det er muligt at se skaden eller problemet, der søges om midler til at fikse. Fx vil et billede af hele hytten formentligt ikke være nok dokumentation, hvis I søger om midler til at ordne utætte vinduer.
  • Hvis I søger om støtte for over 100.000 kroner, er der krav om en byggeteknisk rapport fra en byggesagkyndig. Det er vigtigt, at rapporten omfatter hele bygningen og ikke kun de dele som ønskes renoveret.
  • Hvis jeres hytte står over for en gennemgribende renovering, er det værd at overveje om det vil være mere oplagt at søge om at komme i betragtning til en helt ny hytte som en del af Fremtidens spejderhytte? Hvis dette er relevant, så kan der tages en indledende dialog med projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom.

Et godt billede af problemer med utætheder i hyttens tag.

Hvordan ansøger vi?

Jeres gruppe kan søge om midler fra Renoveringspuljen via dette skema

Renoveringspuljen har allerede uddelt otte millioner kroner til 41 spejderhytter og kredshuse i hele landet i første ansøgningsrunde. Du kan læse mere om to af de grupper, som fik tildelt midler her

Har du flere spørgsmål?

Hvis du stadig har spørgsmål til Renoveringspuljen, så kan du finde de oftest stillede spørgsmål her

Du er også altid velkommen til at kontakte projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom via mail: sofie.sjoblom@spejderne.dk eller tlf: 2222 9429