Unge spejdere har fokus på børns rettigheder og velfærd

|

Kategorier

Spejdernes Lejr
|

“I wish for the future that everyone is accepted for who they are”, “Jeg drømmer om at alle børn skal have det godt” og “At alle børn har lov til at være børn” er tre eksempler på de drømme, som tilbage på Spejdernes Lejr 2022, sirligt blev hængt op på snorene i den drømmeskov, som voksede i Unicef-teltet på aktivitetstorvet. “Dine drømme for fremtidens børn” var overskriften for den drop-in aktivitet, som lod spejderne reflektere over, hvad det vigtigste ville være at give videre til kommende generationer af børn.

Det blev til i alt 981 sjove, gode, kloge, store og hjertevarme drømme, og her gik også voksne rundt med tænksomme ansigtsudtryk, og blikket rettet mod de små sedler, som gjorde et stort indtryk. Sedlerne repræsenterer på en måde de helt store ønsker om forandring i verden skåret ind til benet af, hvad der fra børn og unges øjne, er allervigtigst.

Tryghed, fyldte maver og fred i verden

Drømmene skal leve videre, så vi kan arbejde på hele tiden at gøre vores verden til et bedre, renere, fredeligere, friere, sjovere og tryggere sted at leve. Aktiviteten på Spejdernes Lejr er færdig, men drømmene skal have lov at lyde deres genklang og forme den verden, vi hver dag er med til at skabe.

Rettigheder, fred og basale fysiske forhold er tre af de velbesøgte kategorier, som fylder meget for børnene. Drømme som “At verden er god for alle”, “ingen diskrimination” og “børns rettigheder overholdes” går igen i utallige formuleringer, og ligesom drømmen om, at fremtidens børn ikke skal bekymre sig om tag over hovedet, mad og rent drikkevand.

“FRED I VERDEN” er dét, der står skrevet allerflest gange med enorme bogstaver, som for at understrege, at ufreden er uudholdelig – også gennem børn- og unges øjne.

“Jeg drømmer om at fremtidens børn kommer til at leve i en fredelig verden uden krig og uro – OG at børn i fremtiden ikke skal leve i en verden hvor sociale medier har så meget (negativ) magt”

Drøm med din spejdergruppe

Der er ufattelig mange guldkorn at fremhæve, og det har vist sig at være en meget givende aktivitet i forbindelse med børnekonventionen, som sætter ord på mange af de ting, de mindre børn måske aldrig direkte har fået forklaringer på. At lægge op til drømme for fremtiden giver mulighed for god refleksion og gode snakke ude i spejdergrupperne. Hjemme i familien, eller i den organisation, hvor børn og unge er omdrejningspunktet, og det kan fint sammenkobles med en snak om, hvad det egentlig er for rettigheder, børn i hele verden har. Der er ofte store tanker og store drømme på spil, og disse bør høres, fremhæves og komme til orde, så de kan leve videre sammen med håbet for fremtiden.

I kan finde inspiration og alt det materiale som blev brugt i forbindelsen med aktiviteten på Spejdernes Lejr her

“Jeg håber for fremtidens børn, at flere tør være sig selv og så håber jeg de kommer på en god lejr som os”

Fakta om Børnekonventionen

Børnekonventionen blev vedtaget d. 20. november 1985 på FN’ generalforsamling og hedder rigtigt “FN’s konvention om Barnets Rettigheder”. Det er et sæt regler for, hvordan man skal behandle børn, og består af 54 artikler, som skal sikre, at alle børn har det godt.

Du kan læse mere om Børnekonventionen i aktivitetsmaterialet her

Skrevet af frivillige bag aktiviteten om børnekonventionen på Spejdernes Lejr 2022.