Otte millioner allerede uddelt – Renoveringspulje åbner igen

|

Kategorier

Fremtidens spejderhytte
|

41 lokale foreninger modtog i sidste uge beskeden om, at de har fået bevilget midler til en bæredygtig renovering af deres spejderhytte eller kredshus. I alt uddelte Den A.P. Møllerske Støttefond otte millioner kroner fra Renoveringspuljen i denne omgang. Sidste ansøgningsrunde i Renoveringspuljen er nu åben for ansøgninger frem til den 17. september.

I landsbyen Herskind, knap 30 minutters kørsel vest for Aarhus, ligger der en gammel spejderhytte fra 1986, hvor Herskind Spejdergruppe holder til. Omkring 40 spejdere bruger ugentligt træhytten til førstehjælpstræning, knobtræning og andre spejderaktiviteter, men hytten har længe trængt til en kærlig hånd. Hyttens ene væg gaber lidt og skaber problemer med mus, gulvet i det ene patruljerum er koldt og hyttens el-radiator har svært ved at varme hele hytten op om vinteren. Jacob Mai Lemming havde derfor svært ved at få armene ned, da han modtog nyheden om en bevilling på 95.000 kroner til en ny varmepumpe og efterisolering af en væg.

”Det kommer til at blive lettere at bruge hytten til spejderaktiviteter fremover. Især om vinteren, hvor det ikke har været optimalt. Efterisoleringen af den ene væg og gulvet, samt opsætningen af en ny varmepumpe vil både gavne vores indemiljø, klimaet og varmeregningen,” fortæller Jacob Mai Lemming.

Herskind-spejdergruppe er i gang med at forberede maden til et af deres ugentlige møder.

Renoveringen styrker samarbejdet med lokalområdet

Spejdergruppen har et godt samarbejde med naboen, Herskindskolen, som ofte bruger hytten og dens tilhørende naturgrund til alternative skoleaktiviteter. Gruppen inviterer også gerne omgivelserne på besøg, blandt andet gennem afholdelsen af et årligt julemarked.

”Jeg glæder mig til at vise resten af byen, at vi er lykkedes med at renovere hytten. Det sender et signal om, at vi er en aktiv gruppe, som får tingene gjort. Og det kan jo måske også bidrage til at kunne rekruttere lidt flere ledere til gruppen,” forklarer Jacob Mai Lemming med et smil.

Totalrenovering af træhyttes tag

I Kalundborg befinder den lidt større Esbern Snare-gruppe sig – opkaldt efter en lokale stormand fra 1200-tallet. Gruppen, der tæller godt 100 børn og unge, har selv opført spejderhytten tilbage i 1972, og har netop modtaget 250.000 kroner i støtte fra Renoveringspuljen til udskiftning af træhyttens utætte tag.

”Vi har i noget tid vidst, at taget skulle gennemrenoveres, men gruppens økonomi har ikke alene kunne betale for det, selvom vi i flere år har lagt midler til side. Derfor er det dejligt, at vi nu får støtte til at fikse taget og i stedet kan bruge energien på vores spejderaktiviteter,” fortæller gruppeleder Henrik Weigelt.

Spejderne i Esbern Snare-spejdergruppe til informationsdag i hytten.

Hele projektet forventes at løbe op i 450.000 kroner, men med 100.000 kroner fra egne opsparede midler og støtte fra en lokal folkeoplysningspulje bliver hele beløbet dækket. Renoveringen af taget passer desuden godt ind i gruppens arbejde med at lære børnene at værne om naturen og tænke over ressourceforbruget i hverdagen.

”I vores daglige spejderaktiviteter er vi opmærksomme på at affaldssortere og genbruge vores materialer, så derfor giver det også god mening at forlænge hyttens brugstid ved at renovere den” forklarer Henrik Weigelt.

Otte millioner uddelt til grupper fra hele landet

Herskind- og Esbern Snare-grupperne er ikke de eneste modtagere af støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. I alt er 41 foreninger blevet udvalgt til en samlet støtte på otte millioner kroner. Modtagerne er lokale foreninger fra hele landet, ligesom de er nogenlunde ligeligt spredt ud over de seks samarbejdspartnere i form af Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Frivilligt- Drenge og Pige Forbund, FDF.

Udover de nævnte eksempler, så er der i denne omgang blandt andet givet støtte til projekter med udskiftning af energikilder som fx naturgasfyr eller opsætning af solceller, isolering eller udskiftning af tage, vinduer og vægge samt fjernes af sundhedsskadelige materialer såsom asbest. Fælles for alle projekterne har dog været en fokus på bygningens ydre.

Du kan stadig søge om midler fra Renoveringspuljen

Tilsammen repræsenterer samarbejdspartnerne over 100.000 medlemmer, der hver uge mødes i en af de cirka 2.000 spejderhytter og kredshuse som er spredt udover Danmark og Sydslesvig. Flere hytter er godt nedslidte efter mange års brug, og derfor åbner Renoveringspuljen også op for endnu en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 17. september 2023.

I udvælgelsesprocessen bliver ansøgningen bedømt i sin helhed. Der bliver dels lagt vægt på projektets bæredygtighed både i forhold til klima og miljø og hyttens stand generelt, dels indgår oplysninger om foreningen i vurderingen.

”Vi er utroligt glade for, at Renoveringspuljen med en ny ansøgningsrunde kan hjælpe endnu flere foreninger, der har planer om et bæredygtigt renoveringsprojekt af deres hytte, men blot mangler den sidste finansiering for at gennemføre det’ fortæller Spejdernes sekretariatsleder Kasper Madsen.

Renoveringspuljen er en del af en større bevilling på 140 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til et projekt, der skal bidrage til et kvalitetsløft af de fysiske rammer for FDF- og spejdere. Udover midler til renovering af eksisterende hytter, indeholder projektet også udvikling af fremtidens spejderhytte, som skal uddeles til lokale foreninger.

Jeres gruppe kan søge om midler fra Renoveringspuljen via dette skema

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til Renoveringspuljen, så kan du finde de oftest stillede spørgsmål her

Du kan også læse mere om Fremtidens Spejderhytter her

Du er også velkommen til at kontakte projektkonsulent Ida Rasmussen via mail: Ida.rasmussen@spejderne.dk eller tlf: 2222 9429