På denne side kan du finde informationer, som er relevante for din forening, hvis I overvejer at ansøge Den A.P. Møllerske Støttefond om tildeling af én af de op til 25 hytter. Fremtidens Spejderhyttes design er fundet via en arkitektkonkurrence efter inputs fra spejdere og FDF’ere i hele. Vinderdesignet er udviklet af arkitektfirmaet LETH & GORI der sammen med Rønnow Arkitekter og VEGA landskab har skabt et koncept som nytænker den klassiske spejderhytte i både form og funktion.

Læs mere arkitekternes tanker bag designet her

Hvem kan ansøge om Fremtidens Spejderhytte?

Ansøger er en eller flere samarbejdende lokale spejder- eller FDF-foreninger, som:

  • Har et konkret behov for at erstatte eksisterende nedslidte faciliteter eller mangler faciliteter til faste ugentlige aktiviteter til foreningens børne- og ungeaktiviteter.
  • Har mulighed for at bygge en ny hytte/kredshus på en velegnet grund med forsyningstilslutning til el, vand og bortledning af spildevand. Grunden skal være ejet af foreningen selv eller være lejet med en uopsigelig brugsaftale af længere varighed.

Læs de oftest stillede spørgsmål om Fremtidens Spejderhytte og ansøgningsprocessen her

Husk, at det er den lokale spejder- eller FDF-forening som har ansvaret for (og egenfinansieringen af) at rydde byggegrunden, overholdelse af myndighedskrav samt sørge for tilslutning til el, vand og bortledning af spildevand. Du kan eventuelt læse mere i denne vejledning for foreningens leverancer.

Hvordan ansøger din forening om en hytte?

Ansøgningsperioden løber fra den 1. december 2023 og frem til den 18. februar 2024. Forud for afsendelse af ansøgning anbefales det at kontakte projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom. Gennem en indledende dialog afklares praktiske forhold med henblik på at kvalificere en eventuel ansøgning.

Du ansøger ved at udfylde dette ansøgningsskema hos Den A.P. Møllerske Støttefond

Samt udfylde og vedlægge dette budgetskema

Tidslinje for ansøgningsprocessen

  • November 2023: Offentliggørelse af Fremtidens spejderhytte
  • 1. december 2023 åbner for ansøgninger via dette link
  • 18. februar 2024 ansøgningsfrist for foreninger
  • Februar-april 2024: Sagsbehandling, dialog og besigtigelse
  • Maj 2024: Bestyrelsesmøde i Den A.P. Møllerske Støttefond
  • Juni/Juli 2024: Offentliggørelse af tildelinger

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at hive fat i projektkonsulent Ida Rasmussen på mail: ida.rasmussen@spejderne.dk, eller tlf: 2370 3624 for at blive guidet i ansøgningsprocessen.

Derudover kan du også se de oftest stillede spørgsmål her

Den 28. november 2023 blev der desuden afholdt et webinar, hvor tankerne bag hyttens design samt ansøgningsproces blev gennemgået. Du kan finde arkitekternes PP-præsentation her samt en PP-præsentation om ansøgningsprocessen her

Bag om projektet

Fremtidens Spejderhytte er en del af Den A.P. Møllerske Støttefonds donation på 80 millioner kroner, som skal bidrage til at forny de fysiske rammer for de mere end 100.000 børn og unge, der hver uge mødes i spejdergrupper og FDF-kredse i en af landets ca. 1.200 spejderhytter. Med i samarbejdet er foreningen Spejderne (og dens fem medlemskorps) samt Frivilligt Drenge – og Pige-Forbund, FDF.