Spejderne på folkemøder

Foreningen Spejderne arbejder aktivt på at promovere og realisere spejdernes vision om fællesskab, friluftsliv og udfordringer i hverdagen for børn og unge. Derfor har vi bl.a. deltaget i Folkemødet Bornholm, Ungdommens Folkemøde, Naturmødet og Klimafolkemødet. Hvis du har spørgsmål eller idéer til vores deltagelse, så skriv til kontakt@spejderne.dk

Cirka 50 unge deltog på Folkemødet i 2024

Takket være en generøs bevilling fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) kunne vi dække omkostninger for cirka 50 unge (i alderen 16-20 år) spejdere, som deltog på Folkemødet i Allinge. Inden afrejse, kunne de unge deltage i en demokratiworkshop afholdt af den demokratiske ungdomsbevægelse SAGA og hver morgen på Folkemødet blev der afholdt et morgenmøde for deltagerne, hvorefter det var op til den enkelte spejder at sætte sit aftryk på Folkemødet og få det meste ud af deres deltagelse.

Emner som Spejderne talte ind i på Folkemødet 2024

Unge og demokrati

Hvordan styrker vi unges stemmer og hvad vil det betyde, hvis flere unge fik en stemme?
Nøgleord: Unges stemmer, unges rettigheder, unge leder unge, ligestilling, køn og identitet

Natur

Vi værner om naturen, men vi bruger den også aktivt – bygger med rafter (og rydder op efter os selv igen!), kravler i træerne, bruger vores kroppe. Hvordan får vi flere unge ud at bruge naturen aktivt og til at værne om den?

Nøgleord: Naturdannelse, friluftsliv, adgang til naturen, spejderliv

Bæredygtighed

Spejdere arbejder for at minimere vores miljøbelastning og fremme biodiversiteten som spejdere. Debatter om hvordan man selv kan være med til at gøre en forskel? Hvordan kan spejderne bidrage til en mere bæredygtig verden?
Nøgleord: Naturdannelse, verdensmål, socialt ansvar, fællesskab

Fællesskab og trivsel

I patruljesystemet lærer børn af børn og danner et helt særligt fællesskab, hvor der er plads til mange forskellige børn. De opdager, ser og rummer hinanden, når de i fællesskab skal løse en opgave (fx mad på bål), et løb eller en opgave. Debatter om mistrivsel og ensomhed blandt unge, hvor vi kan give indspark til, hvordan fællesskab og foreningsliv kan være afgørende for at komme til at trives.
Nøgleord: Sundhed, mangfoldighed, inklusion, samarbejde, ansvarlighed