Spejderne på folkemøder

Foreningen Spejderne arbejder aktivt på at promovere og realisere spejdernes vision om fællesskab, friluftsliv og udfordringer i hverdagen for børn og unge. Derfor har vi bl.a. deltaget i Folkemødet Bornholm, Ungdommens Folkemøde, Naturmødet og Klimafolkemødet. Hvis du har spørgsmål eller idéer til vores deltagelse, så skriv til kontakt@spejderne.dk

Vi søger 60 unge til Folkemødet Bornholm 2024

Vi søger 60 unge (mellem 16-30 år) til at repræsentere Spejderne på Folkemødet 2024. Alle interesserede kan sende en e-mail til Grith von Linstow-Knigge senest den 22. marts 2024. (grith.linstow@spejderne.dk)

I udvælgelsen vil vi forsøge at sikre en god fordeling af køn, diversitet og aldersgrupper for at skabe en inklusiv og repræsentativ deltagergruppe.

Profil: Engagerede unge, der vil repræsentere Spejderne, selvom de ikke er demokratisk trænede. De skal være bekendt med Spejdernes værdier og formål. Repræsentanterne tilbydes en workshop til at udvikle deres mod og udtryksform.

Workshop: Søndag den 7. april i Ungdommens Demokratihus, København, kl. 12-16. Efter workshoppen forventes det, at de kan deltage i debatter, gå i dialog med politikere og meningsdannere, møde potentielle samarbejdspartnere og styrke netværkskompetencer på Folkemødet.

Praktisk info: Sekretariatet dækker måltider fredag og lørdag, men transport og overnatning skal de unge selv sørge for. Camp Ung Agenda tilbyder pakker med rimelige priser https://folkemoedet.dk/ung-agenda/om-ung-agenda/

Yderligere tilbud (men ikke krav): Projektet “Folkemøde for Fremtiden” giver muligheder for aktiviteter på Folkemødet og afholder online informationsmøder den 20. marts og 28. maj. Det forventes, at man selv påtager sig ansvaret for alt det praktiske i forbindelse med dette.

Spejdernes sekretariatet vil være til stede på Folkemødets fredag og udarbejder et “talekort” til inspiration i debatterne. En ung frivillig “Ungdomsinspirator” vil tage imod og motivere de unge spejdere.

Feedback/evaluering: Sekretariatet samler feedback efter Folkemødet via et spørgeskema sendt på email.

Udbytte: Deltagelsen åbner op for værdifuld læring, styrkelse af demokratisk stemme og mulighed for at knytte bånd med andre engagerede spejdere og interessante personligheder.

Hvis du har spørgsmål til Spejdernes deltagelse er du velkommen til at kontakte vores organisationsudvikler grith.linstow@spejderne.dk

Foto: Johny Kristensen