Spejderne på folkemøder

Foreningen Spejderne arbejder aktivt på at promovere og realisere spejdernes vision om fællesskab, friluftsliv og udfordringer i hverdagen for børn og unge. Derfor har vi bl.a. deltaget i Folkemødet Bornholm, Ungdommens Folkemøde, Naturmødet og Klimafolkemødet. Hvis du har spørgsmål eller idéer til vores deltagelse, så skriv til kontakt@spejderne.dk

Vi søger unge til Folkemødet Bornholm 2024

Vi søger 60 unge (mellem 16-30 år) til at repræsentere Spejderne på Folkemødet, som afholdes fra den 13.-15. juni 2024 og takket være en generøs bevilling fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) kan vi dække omkostninger for både transport, overnatning og forplejning. Alle interesserede kan sende en e-mail til Grith von Linstow-Knigge (grith.linstow@spejderne.dk). Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Profil: Hvis du er en ung og engageret person med lyst til at være stemmen for Spejderne på Folkemødet, så tøv ikke med at tilmelde dig. Du behøver ikke være demokratisk trænet på forhånd, for vi tilbyder dig en workshop, som har til formål at udvikle dit mod og din udtryksform.

Workshop: Workshoppen finder sted lørdag den 18. maj fra kl. 12-16 i Spejdercenter CPH, Wagnersvej 33, 2450 København SV. Efter workshoppen er du klar til at deltage i debatter, tale med politikere og meningsdannere, møde potentielle samarbejdspartnere og styrke dine netværkskompetencer på Folkemødet.

Praktisk info: Takket være DUFs bevilling, dækkes omkostningerne til både transport, overnatning og forplejning.

Fælles mødested: Spejderne har rekrutteret en ungeinspirator, som vil samle jer på Folkemødet torsdag eftermiddag. Tid og sted får I tilsendt pr. mail. Der er også mulighed for, at I til workshoppen den 18. maj kan tale sammen og koordinere mødesteder og overnatning, så I får en god og fællesskabende oplevelse.

Feedback/evaluering: Efter Folkemødets afslutning vil vi gerne høre din feedback via et spørgeskema sendt på e-mail. Det hjælper os med at evaluere din deltagelse og forbedre arrangementet til næste gang.

Dit udbytte: Deltagelsen åbner op for værdifuld læring, styrkelse af din demokratiske stemme og mulighed for at knytte bånd med andre engagerede spejdere og interessante personligheder.
Har du spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte Spejdernes organisationsudvikler, Grith Linstow, på grith.linstow@spejderne.dk.

Emner som Spejderne gerne vil tale ind i på Folkemødet 2024

Unge og demokrati

Hvordan styrker vi unges stemmer og hvad vil det betyde, hvis flere unge fik en stemme?
Nøgleord: Unges stemmer, unges rettigheder, unge leder unge, ligestilling, køn og identitet

Natur

Vi værner om naturen, men vi bruger den også aktivt – bygger med rafter (og rydder op efter os selv igen!), kravler i træerne, bruger vores kroppe. Hvordan får vi flere unge ud at bruge naturen aktivt og til at værne om den?

Nøgleord: Naturdannelse, friluftsliv, adgang til naturen, spejderliv

Bæredygtighed

Spejdere arbejder for at minimere vores miljøbelastning og fremme biodiversiteten som spejdere. Debatter om hvordan man selv kan være med til at gøre en forskel? Hvordan kan spejderne bidrage til en mere bæredygtig verden?
Nøgleord: Naturdannelse, verdensmål, socialt ansvar, fællesskab

Fællesskab og trivsel

I patruljesystemet lærer børn af børn og danner et helt særligt fællesskab, hvor der er plads til mange forskellige børn. De opdager, ser og rummer hinanden, når de i fællesskab skal løse en opgave (fx mad på bål), et løb eller en opgave. Debatter om mistrivsel og ensomhed blandt unge, hvor vi kan give indspark til, hvordan fællesskab og foreningsliv kan være afgørende for at komme til at trives.
Nøgleord: Sundhed, mangfoldighed, inklusion, samarbejde, ansvarlighed